Jesteś tutaj

przestymulowanie

Przestymulowanie cz II

przestymulowanie integracja sensoryczna
585

4373

0

1

Wspomaganie rozwoju dziecka a jego wydolność psychofizyczna
W literaturze niezwykle często podkreśla się konieczność stymulacji, wspomagania, wspierania itd. rozwoju dziecka niepełnosprawnego, w małym stopniu pochylając się nad zjawiskiem wydolności układu nerwowego.

Przestymulowanie - czy nadmiar zajęć jest korzystny dla rozwoju dzieci? Część I

383

5538

0

1

Każdy z nas jest inny. Nie ma dwojga takich samych ludzi na świecie. Rozwijamy się jednak według określonej sekwencji i według określonych praw