Czerwiec 3, 2017      11:43

Jesteś tutaj

Związek między rozwojem Ssania-Połykania-Oddychania


Związek między rozwojem Ssania-Połykania-Oddychania
0

10179

0

Synergia SPO symbolizuje jedną z najwcześniejszych form integracji sensomotorycznej i samoregulacji. Do skoordynowania SPO wymagane jest odpowiednie wewnętrzne i zewnętrzne środowisko. Rozwój synergii pozwala na stworzenie schematu, który ułatwia rozwój wielu aspektów interakcji i komunikacji.

W momencie narodzin usta i język są najbardziej wrażliwe na dotyk. Usta przejawiają najbardziej zorganizowaną integrację sensoryczną i zachowania neuromotoryczne osiągalne dla niemowlęcia. Usta są centrum świata niemowlęcia, warunkują przetrwanie niemowlęcia, służą do badania i uczenia się o środowisku oraz do poczucia własności.

Podstawowym mechanizmem motoryki oralnej jest synchronizacja SPO. Jest to pierwszy schemat rozwojowy. Prawidłowa synchronizacja SPO jest krytyczna do zdolności motorycznych, rozwoju mowy, stanu pobudzenia, rozwoju posturalnego, rozwoju ego  oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Synchronizacja SPO jest stała – jest w centrum struktury, pozostałe funkcje są ruchome – stanowią udoskonalenie poprzednich funkcji. SPO aktywuje i wpływa na nabywanie nowych umiejętności. O SPO można mówić również jako o triadzie – ponieważ każdy komponent synchronizacji ma także swoją oddzielną funkcję – może funkcjonować na zewnątrz synchronizacji tak samo jak będąc jej  częścią. Ważne jest synchronizowanie tych elementów, interakcja ta trwa od narodzin aż do śmierci. Nawet niewielkie zakłócenia w synchronizacji SPO mogą powodować dysfunkcje w rozwoju.

Skupiając się na leczeniu SPO /w każdym wieku/ możemy prowadzić do zmniejszania dysfunkcji w obszarach zaznaczonych „w kole”. Jest obecna od urodzenia – przekształca się w silne związki synergiczne z powtarzalnym użyciem, które prowadzą do modyfikacji i większej złożoności, gdy rozwój postępuje /struktura napędza funkcję- funkcja doskonali się – rozwija strukturę – która doskonali i rozwija funkcję/. 

Zdolność różnicowania i wprowadzania zmian we wzorcu SPO pozwala niemowlęciu:

  • jeść w sposób, który wspomaga rozwoju i budowania więzi uczuciowej oraz rozwój mięśni jamy ustnej, szyi i tułowia,
  • osiągać i utrzymywać odpowiedni poziom ruchliwości poprzez ssanie (nie powiązane z jedzeniem), regulację oddychania, gryzienie, chrupanie, żucie i lizanie – wszystkie te czynności wspierają rozwój zdrowego, wygodnego i przewidywalnego cyklu spanie – budzenie i umożliwiają właściwe zachowania dotyczące orientacji i uwagi (posturalne, wzrokowe i słuchowe),
  • oczyszczać trąbki słuchowe przez przewody słuchowe, nosowe i gardło oraz oskrzela i płuca, aby uniknąć przewlekłych chorób uszu i/ lub górnych dróg oddechowych. Jest to możliwe dzięki aktywności jamy ustnej podczas charakterystycznych ruchów ssania,
  • wspomagać koordynację wymaganą dla widzenia binokularnego /dwuoczna percepcja głębi i odległości, postrzeganie wzrokowe umożliwiające ocenianie odległości od widzianych przedmiotów/, które wpływa na lepszą percepcję wzrokową wyrazów twarzy, aktywności i obiektów znajdujących się blisko i daleko oraz wzrokową orientację na dźwięk,
  • automatycznie połykać nadmiar śliny, aby uniknąć ślinienia się i jednocześnie poprawić zrozumienie wydawanych dźwięków,
  • zapewnić określoną przestrzeń w jamie ustnej, w której podniebienie, policzki, wargi, język i zęby rozwijają się tak, aby wspomóc prawidłową produkcję dźwięków mowy. Jest to rezultatem napięcia mięśniowego i zmieniającymi się wzorcami stabilizacji i mobilności w obrębie szczęki, języka, warg i policzków,
  • rozwinąć świadomość istnienia linii środka i kontrolę posturalną konieczną dla skupienia uwagi i komunikacji niewerbalnej,
  • wypracować odpowiedni mechanizm oddychania potrzebny do produkcji dźwięków, kontrolę ich natężenia, intonacji, artykulacji i długości wypowiedzi,
  • rozwinąć odniesienie wzrokowe, monitorowanie i rozwijanie aktywności ręki potrzebnej do manipulowania przedmiotami, do zabawy i do korzystania z narzędzi.

 

Na podstawie:

Oetter P., Laurel M.K., Cool S.J 1991. Sensorimotor foundations of communication. AOTA Self Study Series.

Oetter P., Richter E.W., Frick S.M. 2001. M.O.R.E. Integrating the Mouth with Sensory and Postural Function. PDP Press.


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety