Czerwiec 10, 2017      13:00

Jesteś tutaj

Przełomowe badania wskazujące na różnice w budowie mózgu dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.


0

10311

0

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego / zaburzenia procesów sensorycznych/ dotyczą 5-16% dzieci. Często zaburzenia procesów sensorycznych występują w ADHD, spektrum autyzmu, w trudnościach w uczeniu się, w kruchym chromosomie X i innych. Jednak wiele badań i doświadczenie kliniczne wskazują, że zaburzenia procesów sensorycznych występują też w izolacji. Jest wiele badań nad biologiczną bazą autyzmu, ADHD czy innych, a niestety nie ma zbyt wielu badań nad biologiczną baza zaburzeń procesów sensorycznych co pozwoliłoby na różnicowanie tych zaburzeń. Ułatwiłoby to również potwierdzenie występowania zaburzeń procesów sensorycznych, które na poziomie zachowania są bardzo podobne do np. autyzmu czy ADHD. Ostatnio pojawiły sie wyniki badań które mogą potwierdzić na poziomie biologicznym różnice np. między autyzmem a zaburzeniami integracji sensorycznej.

Większość badań dotyczących zaburzeń procesów sensorycznych skupia się na analizie neurofizjologicznej tych zaburzeń np. z pomocą  EEG poszukując neurologicznych źródeł tych zaburzeń. Jak piszą autorzy artykułu Abnormal white matter microstructure in children with sensory processing disorders nie było do tej pory badań, które by analizowały budowę na poziomie mikrostrukturalnej istoty białej w zaburzeniach procesów sensorycznych. Mikrostrukturalne charakterystyki szlaków istoty białej takie jak średnica aksonów, gęstość włókna i mielinizacja są istotne w determinacji szybkości przesyłania infromacji w mózgu i mogą obrazować zaburzenia.

Nieprawidłowości mikrostruktury włókien pierwszorzędowych sensorycznych szlaków i szlaków łączących multimodalne kojarzeniowe obszary mózgu mogą skutkować nieprawidłowościami w przesyłaniu i opracowaniu bodźców sensorycznych. Kiedy pojawiła sie nieinwazyjna metoda obrazowanie tensora dyfuzji / diffusion tensor imaging (DTI)/  można było dokonać ewaluacji mikrostruktury istoty białej. W przytaczanym artykule opisano badania w których uwzględniono 16 chłopców w wieku 8-11lat . Dzieci były zbadane Profilem Sensorycznym potwierdzającym zaburzenia procesów sensorycznych i sprawdzono czy istnieje korelacja między parametrami mikrostruktury istoty białej a stwierdzonymi zaburzeniami procesów sensoryczych. Zauważono znaczące różnice między grupą kontrolną a dziećmi z zaburzeniami procesów sensorycznych. Zauważono znaczące spadki w frakcyjnej anizotropii i wzrosty średniej dyfuzyjności i radialnej dyfuzyjności w obrębie spoidła wielkiego, tylnego wieńca promienistego (posterior corona radiata)/w układzie piramidowym/  i promienistości tylnej wzgórza /posterior thalamic radiations/. Zauważono silną pozytywną korelacją między frakcjalną anizotropią tych obszarów i pól percepcji słuchowej, pól multisensorycznych i pól uwagi.

To prawdopodobnie jak piszą autorzy pierwsze badania potwierdzające redukcję mikrostrukturalnej integralności istoty białej u dzieci z zaburzeniami procesów sensorycznych. Badania te wskazują na biologiczną bazę zaburzeń procesów sensorycznych co może ułatwić różnicowanie między autyzmem, ADHD, a zaburzeniami procesów sensorycznych na poziomie biologii mózgu, a nie tylko na poziomie zachowania.

Na podstawie  Abnormal white matter microstructure in children with sensory

processing disorders 2013. Julia P. Owen , Elysa J. Marco , Shivani Desai , Emily Fourie, Julia Harris, Susanna S. Hill,Anne B. Arnett , Pratik Mukherjee. Opublikowany w Neroimage: Cinical 2013 (2) str.844-853.


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety