Czerwiec 17, 2017      10:25

Jesteś tutaj

Oczopląs porotacyjny i równowaga statyczna u dzieci głuchych


0

5659

0

W jednej ze szkół dla dzieci głuchych w Pensylwanii  (USA) przeprowadzono badania testem oczopląsu porotacyjnego J. Ayres. Dzieci były w wieku 5lat do 8 lat i 11miesięcy z normą intelektualną i bez żadnych dodatkowych zaburzeń. Instrukcja testu była przekazywana dzieciom językiem migowym. Uzyskano ciekawe wyniki. Aż 58,8% dzieci miało skrócony oczopląs, 44,1% nie miało oczopląsu i tylko 14,2% miało przeciętny czas trwania oczopląsu porotacyjnego.

Przy zastosowaniu testu T wyniki testu dzieci głuchych w porównaniu do dzieci z grupy standartowej /dzieci słyszących/ różniły się istotnie  (na poziomie istotności .001). Czas trwania oczopląsu porotacyjnego dzieci głuchych mieścił się między 0-29sek., a u dzieci słyszących między 1-40sek.Średni czas trwania oczopląsu porotacyjnego dzieci głuchych trwał 9,5 sek., a w grupie przeciętnej /normatywnej / 19sek. Oznaczało to większą podreaktywność oczopląsu u dzieci głuchych.

Poza tym ,że badane dzieci miały częściej skrócony oczopląs można jeszcze wysunąć jeden wniosek potwierdzający badania z początku lat siedemdziesiątych dr J. Ayres o wzajemnym wpływie systemu słuchowego i przedsionkowego. Te dwa systemy nie tylko powiązane są strukturalnie a informacje z nich przebiegają jednym nerwem do mózgu ale też /na co wskazują badania/ ale przetwarzanie informacji wejściowych z jednego systemu są opracowywane w referencji do informacji wejściowych z drugiego. Uszkodzenia jednego systemu mają wpływ na interpretacje informacji wejściowych z drugiego. przy.red.

Dzieci były również przebadane testem Równowaga oczy otwarte i Równowaga oczy zamknięte J. Ayres. Równowaga z oczami otwartymi u 44,1% dzieci głuchych nieprawidłowa. Równowaga z oczami zamkniętymi u 35,3% dzieci głuchych nieprawidłowa.

Wśród dzieci, które nie miały oczopląsu 53% miało prawidłową równowagę z oczami otwartymi i 46,7% miało nieprawidłową równowagę.  Natomiast 60% dzieci miało prawidłowa równowagę z oczami zamkniętymi i 40% nieprawidłową równowagę z oczami zamkniętymi u tych, które miały oczopląs. Autorzy nie zauważyli istotnej korelacji między czasem trwania oczopląsu a czasem utrzymania równowagi w staniu na jednej nodze. 

Jak piszą autorzy badanie to wykazało, że duży procent dzieci głuchych reaguje hypoaktywnie na bodźce wejściowe systemu przedsionkowego na co wskazuje krótszy średni czas trwania oczopląsu porotacyjnego u osób głuchych  w porównaniu do średniego czasu oczopląsu u osób słyszących.

Jednocześnie zauważono iż u osób głuchych istnieje mała korelacja między reakcjami równoważnymi z oczami otwartymi i oczami zamkniętymi, a czasem trwania oczopląsu . Najprawdopodobniej spowodowane jest to kompensowaniem słabych impulsów przedsionkowych przez informacje z systemu wzrokowego i kinestezję /opartą o wejściowe impulsy z systemu proprioceptywnego. przyp.red./. Obserwowano iż pewne dzieci lepiej kompensowały inne słabiej.

To też ważna obserwacja wynikająca z przeprowadzonych badań mówiąca o wzajemnej koincydencji między systemami sensorycznymi oraz o wykorzystywaniu różnych informacji sensorycznych do budowania reakcji adaptacyjnych szczególnie wówczas gdy są przeszkody do przeciętnego reagowania. Oznacza to iż mózg interpretuje dane z różnych systemów sensorycznych w relacji do siebie, kompensując braki informacji z jednego poprzez "wyostrzenie" innego systemu sensorycznego.  Oznacza to - na co wskazywał amerykański neurolog  Bach-a-Rita- ,że nie tak ważne jest źródło informacji sensorycznej, a kontekst w jakim mózg je uzyskuje. Potwierdza to też koncepcję Ayres iż mózg interpretuje dane wejściowe z każdego systemu sensorycznego w relacji do innych i w ten sposób buduje reakcje adaptacyjne. Brak informacji lub niepełne informacje z jednego systemu ma wpływ na to jak inny opracuje swoje wejściowe informacje i jaka pojawi się reakcja. Co potwierdziły badania Potter i Silwermana.

Na podstawie:

R.P .Guilder, L.A.Hopkins. Auditory function studies in an unselected group of pupils at the Clark School for the Deaf. III. Relationship between hearing acuity and vestibular function.

C.N.Potter,L.Newman Silverman. Characteristics of vestibular function and static balance skills in deaf children


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety