Lipiec 1, 2017      12:49

Jesteś tutaj

Zaburzenia równowagi u dzieci z ADHD


równowaga dzieci z adhd
0

5414

0

Mimo, że deficyt równowagi u dzieci z ADHD jest często wiązany z subtelnymi objawami neurologicznymi, nie odnotowano żadnych obiektywnych badań utrzymania równowagi, w tej grupie dzieci która ma jednocześnie zaburzenia integracji sensorycznej. W tych badaniach Yufeng Zang, Bomei Gu, Qiujin Qian, Yufeng Wang został zastosowany Balans Master® i zmodyfikowane próby kliniczne równowagi stosowane w badaniach integracji sensorycznej u dzieci z ADHD. ADHD dotyka około 3-6% dzieci w wieku szkolnym, w tym więcej chłopców niż dziewcząt (w propocji około 1:3). Głównymi cechami klinicznymi ADHD są problemy z koncentracją, nadpobudliwość i impulsywność, zwykle związane z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i subtelnymi objawami neurologicznymi. Te symptomy mogą upośledzać relacje rodzinne i rówieśnicze oraz zdolność dziecka do osiągnięcia sukcesu w szkole. Częstotliwość  występowania zaburzeń integracji sensorycznej  jest znacznie wyższa u dzieci z ADHD, jak wskazują niektórzy badacze nawet do aż 84%, dzieci z ADHD ma zaburzenia integracji sensorycznej w porównaniu do populacji przeciętnej gdzie mamy do czynienia z około 10%dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Mulligan /1996/ stosując próby kliniczne i testy integracji sensorycznej zauważył, że dzieci z ADHD wykazują zaburzenia w przetwarzaniu wejściowych bodźców przedsionkowych i w planowaniu motorycznym. Niedermeyer i Naidu wskazują, że zaburzenia w pracy kory czołowo-motorycznej powoduje bezładną aktywność ruchową i zburzenia uwagi. Wielkość jąder podkorowych i ich nieprawidłowe funkcjonowanie oraz mniejszy móżdżek u dzieci z ADHD mają wpływ na zaburzenia kontroli motorycznej i utrzymaniu równowagi. Jednak nie było znanych badań ilościowych wskazujących na zaburzenia równowagi u dzieci z ADHD.

Skomputeryzowana dynamiczna posturografia początkowo była używana do oceny układu przedsionkowego i kontroli równowagi u astronautów. Obecnie jest szeroko używana w badaniach i  rehabilitacji różnych zaburzeń i chorób np.: chorób ucha środkowego, udaru, w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, urazowym uszkodzeniu mózgu, i urazach związanych ze sportem. W przedstawianych badaniach użyto tej metody do ilościowego pomiaru zaburzeń równowagi u dzieci z ADHD.

W badaniach uczestniczyło 38 dzieci (26 chłopców i 12 dziewczynek), w wieku 7.6 – 12.5, którzy spełnili kryteria ADHD DSM-IV.

Grupa kontrolna to 49 dzieci (27 chłopców i 22 dziewczynki) w wieku 7.5-12 lat. Były to dzieci z normą intelektualną /badane Raven Progressive Matrices/ bez chorób neurologicznych i zaburzeń rozwoju ruchowego.

Dzieci z ADHD i z kontrolnej grupy były badane Child Sensory Integration Skal (CSIS). W grupie kontrolnej znalazły się tylko dzieci bez zaburzeń integracji sensorycznej.

Pomiar The Balance Master®(NeuroCom International, Inc.Clackamas, Oregon, USA) składa się  głównie z komputera i platformy z 4 przetwornikami siły w każdym z 4 narożników platformy. Przetworniki przekazują ciśnienie co 10ms do komputera. Następnie obliczono dynamiczne centrum środka ciężkości badanego i prędkość kołysania uzyskane w przewidzianym okresie czasu. Badany był poproszony aby stał prosto w wyznaczonym miejscu na platformie i utrzymywał ciało stabilnie tak długo jak to możliwe, w 4 różnych warunkach testowych:

  1. na twardej powierzchni z otwartymi oczami , w których wszystkie wzrokowe, somatosensoryczne i przedsionkowe wejścia oddziaływają na równowagę;
  2. na twardej powierzchni z zamkniętymi oczami, w których wejścia wzrokowe zostały odcięte;
  3. na piance z otwartymi oczami, gdzie wejścia somatosensoryczne były mniejsze;
  4. na piance z zamkniętymi oczami, w których wejścia wzrokowe zostały odcięte i somatosensoryczne jest zmniejszone.

Ten protokół badania jest określany w literaturze jako zmodyfikowany Clinical Test of Sensory Integration on Balance mCTSIB. Zarejestrowano trzy próby po 10 sekund dla każdego z 4 warunków testu. Średnia jakość równowagi badanego była obliczona dla każdej próby i uśredniona dla każdego z 4 warunków testu.

Wynik przeprowadzonego badania równowagi potwierdza hipotezę, że dzieci z ADHD mają znaczne zaburzenia równowagi.

Okazało się, że uzyskane wyniki równowagi: na twardej powierzchni z oczami zamkniętymi, na piance z oczami otwartymi i na piance z oczami zamkniętymi istotnie różniły się między grupą ADHD i grupą kontrolną na niekorzyść dzieci z ADHD. Autorzy badań doszli do wniosku, że integracja sensoryczna jest zaburzona u dzieci z ADHD co skutkuje zaburzeniami równoważnymi.

 

Na podstawie: Objective Measurement of the Balance Dysfunction in Attention Deficit Hyperactivity Disorder Children Yufeng Zang*, Bomei Gu, Qiujin Qian, Yufeng Wang. Chinese Journal of Clinical Rehabilitation, May 2002, Vol. 6, No. 9

 

Tags: 

Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety