Październik 13, 2017      17:35

Jesteś tutaj

Co zrobić, by uczeń mnie słuchał i rozumiał?


Co zrobić, by uczeń mnie słuchał i rozumiał?
0

5590

0

Czy masz wrażenie, że Twój uczeń Cię nie słucha i nie rozumie poleceń? A może mówi zbyt głośno lub za cicho? Może zdarza się, że wytwarza uporczywe dźwięki (np. buczenie, gwizdanie, piszczenie) lub ciągle coś mówi do siebie i śpiewa pod nosem? Jeżeli obserwujesz takie zachowania u swoich podopiecznych to z dużym prawdopodobieństwem występują u nich nieprawidłowości w odbieraniu i integrowaniu wrażeń słuchowych.

Dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu związanymi z nieprawidłową percepcją słuchową mogą funkcjonować tak, jakby miały niedosłuch- mimo prawidłowego słuchu fizycznego. Obserwuje się u nich trudności m.in. z:

 • rozwojem mowy;
 • pamięcią i uwagą słuchową;
 • pamięcią werbalną;
 • integracją słuchowo-wzrokową i słuchowo-ruchową;
 • rozpoznawaniem i odtwarzaniem struktur dźwiękowych;
 • lokalizowaniem i rozpoznawaniem dźwięków z otoczenia;
 • rozumieniem poleceń słownych, zwłaszcza złożonych;
 • koncentracją na słuchaniu wypowiedzi ustnych;
 • rozumieniem mowy w hałasie;
 • uczeniem się czytania i pisania;
 • koordynacją międzypółkulową.

Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców słuchowych zazwyczaj współwystępuje z zaburzeniami w obrębie systemu przedsionkowego, co wynika z ich połączenia neuroanatomicznego. Warto więc pokierować dziecko także na ocenę rozwoju procesów sensorycznych.

Oczywiście powinniśmy się też dopytać rodziców, czy istnieją fizyczne przyczyny nieprawidłowości w obrębie systemu słuchowego ich dziecka- np. częste zapalenia ucha, zwłaszcza wysiękowe, przerośnięty trzeci migdał czy niedosłuch. Po wykluczeniu tych nieprawidłowości (warto zasugerować rodzicom wizytę u laryngologa) można pokierować dziecko na ocenę przetwarzania słuchowego jak przed treningiem słuchowym np. Tomatisa lub Johansena.

Poprzez odpowiednie postępowanie i modyfikację otoczenia możemy wspomóc funkcjonowanie ucznia z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Warto pamiętać by:

 • zachowywać kontakt wzrokowy z uczniem;
 • posadzić ucznia blisko nauczyciela, by móc szybko zorientować się, czy aktywnie nas słucha i rozumie;
 • dopytywać czy rozumie, stopniowo udzielać podpowiedzi;
 • kierować proste polecenia, a złożone rozkładać na etapy;
 • mówić prostym, jednoznacznym językiem;
 • powtarzać najważniejsze informacje z dłuższej wypowiedzi- podsumowywać ją;
 • instrukcję słowną do zadania wzbogacić o instrukcję obrazkową;
 • w razie potrzeby wspierać komunikaty gestami;
 • dać dziecku czas na swobodną wypowiedź, reakcje na nasze polecenie i nie pospieszać go ani mu nie przerywać;
 • wprowadzać zabawy językowe i słuchowe;
 • w razie potrzeby pozwolić uczniowi na korzystanie ze słuchawek wygłuszających lub zatyczek- zwłaszcza podczas przerw;
 • uprzedzać o możliwości wystąpienia głośnych dźwięków- podczas wycieczek, czy korzystania z nagrań;
 • zadbać o wytłumienie sali poprzez stosowanie wytłumiających wykładzin i grubych zasłon okiennych oraz zaaranżować kącik, w którym dziecko będzie mogło się wyciszyć.

Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców słuchowych może utrudniać dziecku adaptację w szkole i powodować trudności w nauce. Ważne jest więc zrozumienie jego potrzeb i trudności oraz stworzenie warunków w których będzie mogło rozwijać się mimo występujących nieprawidłowości. Nie można jednak zapominać o odpowiedniej terapii- zarówno pedagogicznej, jak i specjalistycznej m.in. terapii integracji sensorycznej czy odpowiednich treningów słuchowych. Bez nich rezultaty pracy z dzieckiem będą wolniejsze i dużo mniej efektywne. 


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety