Październik 13, 2017      11:06

Jesteś tutaj

Relacje społeczne u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej


0

7728

0

Każde dziecko ma potrzebę nawiązywania relacji społecznych. Rozwój społeczny przebiega inaczej u dzieci w różnym wieku. Trzylatek potrzebuje przebywać wśród rówieśników, ale nie zawsze wchodzi z nimi w interakcje. Bawi się obok innych, ale w to samo. Często przyjmuje rolę obserwatora. Już w wieku czterech lat dzieci wchodzą w bezpośrednie relacje z rówieśnikami podczas zabawy dowolnej. Ma ona charakter zorganizowany, przemyślany i pojawiają się w niej nowe wątki. Dzieci sprawnie odgrywają role i aktywności, które zaobserwowały w świecie dorosłych. Pod koniec okresu przedszkolnego prawidłowo rozwijające się dziecko dąży do współdziałania z innymi. Uwidacznia się charakter dzieci i cechy temperamentu.

Są jednak dzieci, dla których zwykłe sytuacje życia codziennego stanowią dużą trudność. Problemem może być już samo funkcjonowanie dziecka spowodowane różnymi deficytami rozwojowymi. Szczególne wyzwanie stanowi dla nich nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych. Jedną z tego typu dysfunkcji mogą być zaburzenia integracji sensorycznej.

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej może przyjąć określony wzorzec zachowania: 

- Wycofany

Franek nie chce przebywać wśród dzieci, bezpieczniej czuje się w świecie dorosłych. Wysiłek podejmowany przez rodziców celem zachęcenia dziecka do zabawy z rówieśnikami jest daremny. Sytuacja zazwyczaj kończy się płaczem i ucieczką od aktywności. Wydaje się, że inne dziecko w pobliżu jest źródłem dyskomfortu, dlatego Franek chętniej wybiera zabawy statyczne, często w miejscu dla niego bezpiecznym np. przy stoliku. Dziecko odmawia niektórych zadań grupowych wymagających współdziałania z innymi, zwłaszcza tych związanych z nawiązywaniem bliskich kontaktów fizycznych np. zabawy w kręgu. Może też unikać aktywności plastycznych, manipulacyjnych.

- Nadaktywny

Zosia jest ciągle w ruchu. Bieganie, podskakiwanie, impulsywność wpływają na kontakty z rówieśnikami. Dzieci czasami boją się jej, gdyż jest nieprzewidywalna. Chętnie kładzie się na kimś, poszczypuje czy niechcący wpada na innych podczas biegania. Lubi podejść i mocno przytulić lub klepnąć, co niektóre dzieci odbierają jako agresję. Pani skarży się na Zosię, że jest niegrzeczna. W domu dziecko często wstaje od stołu podczas posiłków. Ma problem z samodzielnym zorganizowaniem sobie zabawy i domaga ciągłego zaangażowania rodziców. Problem stanowi samo czekanie, które dla dziecka nadaktywnego jest źródłem frustracji. Stojąc w kolejce do kina, Zosia biega w koło, kręci się i podskakuje. Rodzice często mają wrażenie, że dziecko ma niewyczerpany zasób energii np. nawet po bardzo aktywnym dniu, dziewczynka nie wykazuje oznak zmęczenia.

- Przywódca

Leon zawsze wie wszystko najlepiej. Potrafi zaplanować zabawę i przydzielić role pozostałym dzieciom. Chce bawić się tylko zgodnie z własnym pomysłem. Źle znosi próby modyfikacji zabawy przez inne dzieci. Zachowania te mogą dotyczyć relacji rówieśniczych jak również rutyny dnia codziennego. Dorośli często skarżą się na jego upór i zawziętość lub podkreślają wytrwałość w dążeniu do celu. Wydaje się, że kontrola otoczenia zapewnia Leonowi spokój i poczucie bezpieczeństwa.

- Niezdara

Wiktor to dziecko, na które wszyscy muszą czekać w różnych sytuacjach przedszkolnych. Ostatni się przebiera się na leżakowanie lub ubiera na dwór. Niechęć do czynności samoobsługowych i wydłużanie ich do maksimum powoduje frustrację innych oczekujących na niego dzieci. Wiktor często nieświadomie psuje zabawki. Rówieśnicy nie chcą pożyczać mu rzeczy przyniesionych z domu. Ciągle coś rozlewa, brudzi się podczas jedzenia. Na placu zabaw najczęściej wybiera tą samą ulubioną zabawę. Podczas zabaw ruchowych jest ostatnią osobą wybieraną do drużyny z powodu swojej niezgrabności i opieszałości. Negatywne doświadczenia rówieśnicze wpływają na kształtowanie się samooceny dziecka. Brak wiary we własne możliwości, liczne niepowodzenia mogą wywołać coraz większe wycofywanie się z relacji społecznych.


Szukaj

Formularz wyszukiwania


Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety