Grudzień 7, 2015      12:59

Jesteś tutaj

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.”


0

3074

0

W dniu 16 października odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.” Pani Jolanta Kazanowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej uroczyście rozpoczęła sympozjum. Następnie w luźniej refleksji zostały podsumowane lata pracy PSTIS, co udało się osiągnąć w ciągu 15 lat działalności, ale także można było usłyszeć o marzeniach i planach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Zarząd PSTIS organizując Sympozjum z okazji XV-lecia działalności Stowarzyszenia chciał tym samym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego stworzenia i rozwoju, a w szczególny sposób uhonorować dwie osoby nagrodą okolicznościową:  Pana Zbigniewa Przyrowskiego pierwszego wieloletniego Prezesa PSTIS za całokształt działalności na rzecz propagowania idei terapii integracji sensorycznej i pracy w tworzenie zrębów i rozwoju Stowarzyszenia, a również za ideę stworzenia unikalnego, branżowego periodyku Kwartalik Integracja Sensoryczna oraz pełnienie od powstania przez XV lat funkcji Redaktora Naczelnego. Drugą osobą, którą wyróżniło PSTIS była / niestety nieobecna na Sympozjum/ Pani Doktor Grażyna Banaszek. Została wyróżniona za wspieranie działań PSTIS w podnoszeniu świadomości znaczenia procesów integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka w środowiskach medycznych.

Podczas sympozjum zostały poruszone tematy: wieloprofilowa diagnoza jako podstawa kompleksowego i zintegrowanego procesu terapeutycznego, zaburzenia integracji sensorycznej jako problem diagnozy czy objawu, rola zmysłu dotyku w rozwoju małego dziecka, perspektywy diagnozy i terapii wybranych zaburzeń psychicznych współwystępujących z deficytami przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych  oraz diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) - teoria i praktyka. Po każdym bloku tematycznym była dyskusja moderowana przez Panią E. Grzybowską i M. Wiśniewską.

Gościem specjalnym Sympozjum była Tracy M. Stackhouse z USA, która należy do czołowych terapeutów zajęciowych i mentorów zaangażowanych w działania na rzecz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, zwłaszcza z kruchym chromosomem X i autyzmem. Przedstawiła ona rozwój koncepcji zaburzeń modulacji sensorycznej (SMD) i obronności sensorycznej jako unikatowe zjawisko.  

Sympozjum zakończyło się losowaniem prezentów przekazanych przez sponsorów tego wydarzenia (www.empis.pl oraz http://harmonia.edu.pl). Kończąc Sympozjum Pani Jolanta Kazanowska - prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej podziękowała wszystkim za przybycie na Sympozjum, oraz życzyła wszystkim zgromadzonym pasji, siły i motywacji aby jak najlepiej służyć tym, dla których terapeuci podejmują swój wysiłek.


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety