Czerwiec 24, 2017      11:33

Jesteś tutaj

Jak zdiagnozować apraksje mowy


0

5685

0

Audiolog powinien przeprowadzić badanie o słuchu aby wykluczyć niedosłuch jako potencjalna przyczynę problemów.

Logopeda ocenia zdolności motoryczne jamy ustnej dziecka, melodię mowy, prawidłowy rozwój mowy. Może zdiagnozować CAS i wykluczyć inne zaburzenia, pod warunkiem  że  uzyska wystarczającą ilość próbek mowy, w innym wypadku dobra diagnoza może okazać się dużym wyzwaniem.

 

Ocena oralno-motoryczna obejmuje:

  • sprawdzanie pod katem słabości lub niskiego napięcia mięśniowego artykulatorów, tj warg, języka, szczęk. Dzieci z CAS zwykle nie maja takich słabości, ale ich sprawdzenie pomoże logopedzie postawić diagnozę.
  • Sprawdzenia koordynacji ruchów artykulatorów poprzez wykonywanie ćwiczeń (np. przesuwanie języka z jednej strony na drugą, uśmiechanie się, nadymanie ust).
  • Ocena koordynacji  i kolejności ruchów mięśniowych dla poszczególnych głosek, powtarzanie ciągów dźwięków.
  • Sprawdzanie  umiejętności dziecka w faktycznych sytuacjach (np. lizanie lizaka) i porównanie ich do umiejętności w sytuacjach wymyślonych, „na niby” (np. udawanie lizania lizaka)

 

OCENA intonacji dotyczy:

  • Słuchanie mowy dziecka aby upewnić się czy prawidłowo akcentuje sylaby i wyrazy w zdaniach.
  • Określenie czy dziecko potrafi używać przerw i tonu aby zaznaczyć różne typy zdań (np. pytające i oznajmujące) i aby wyróżnić oddzielne części zdania.

 

Ocena wymowy dźwięków mowy w słowach dotyczy:

  • Ocena spółgłosek i samogłosek
  • Sprawdzanie wymowy poszczególnych dźwięków oraz kombinacji dźwiękowych (sylab i wyrazów)
  • Ocena jak dobrze inni są w stanie zrozumieć dziecko, kiedy używa pojedynczych słów, wyrażeń i w trakcie konwersacji.

 

Na podstawie: http://www.apraxia-kids.org/guides/slp-start-guide/evaluation-assessment...


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety