Czerwiec 10, 2017      12:36

Jesteś tutaj

Dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych


Poszukiwacz wrażeń sensorycznych
0

21396

0

Ta grupa dzieci charakteryzuje się niezwykłą tęsknotą i poszukiwaniem określonych wrażeń o dużej intensywności, głównie pochodzących z ruchu i propriocepcji /L.J.Miller 2007/. Dzieci z tym typem zaburzeń intensywnie angażują się w działania, dostarczające im bardziej intensywnych wrażeń. Poszukując silnych wrażeń często bawią się w taki sposób, który dla innych może wydawać się niebezpieczny, nieprzyjemny, zbyt impulsywny czy agresywny. Zwykle są zbyt ruchliwe, więcej skaczą, zderzają sie, przepychają czasem wąchają czy nawet liżą rzeczy lub osoby. To zwykle skutkuje dezorganizacją komunikacji społecznej. Jeśli ich potrzeby sensoryczne nie mogą być zaspokojone pojawia się u nich zachowanie impulsywne i agresywne. Zachowania poszukiwania pewnych bodźców są sposobem na poprawę odczuwania danych wrażeń np. ponieważ słabo odczuwają ruch to starają się doświadczyć go bardziej intensywnie. Czasem są sposobem na podwyższenie poziomu pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego np. zauważono iż u pewnej grupy dzieci nadaktywnych ruchowo poziom pobudzenia układu nerwowego jest niski i ruch jest sposobem na podniesienie pobudzenia by mózg mógł właściwie procedować. W innych wypadkach mogą być próbą samoregulacji poprzez dostarczanie sobie określonych rodzajów bodźców np. poszukują wrażeń czucia głębokiego i propriocepcji co w konsekwencji może zmniejszać pobudzenie wynikające z nadwrażliwości na inne bodźce. Zachowania związane z poszukiwaniem wrażeń sensorycznych mogą współwystępować z nadwrażliwością sensoryczną  jako mechanizm poprawy procesów samoregulacji układu nerwowego.

Generalnie dzieci poszukujące wrażeń przejawiają tendencję do ciągłego przemieszczania się, zderzania, skakania. Mogą mieć niezwykłą potrzebę dotykania wszystkiego w tym również osób. Lubią słuchać głośnej muzyki, mogą fiksować się na obiektach które dostarczają intensywnych wrażeń wzrokowych. Inni intensywnie poszukują nowych silnych doświadczeń węchowych czy smakowych. Mają trudności z zahamowaniem takich zachowań które są bardziej intensywne niż u przeciętnego dziecka.


Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety