Jesteś tutaj

Dieta sensoryczna, strategie, praktyczne rozwiązania- plany aktywności sensorycznych


Dieta sensoryczna, strategie, praktyczne rozwiązania- plany aktywności sensorycznych

Szkolenie dla absolwentów II stopnia Integracji Sensorycznej.

Szkolenie obywa się na żywo w formule online. Jest organizowane przez Fundację im. Marii Grzegorzewskiej.

Cena: 450zł

 

Prowadzący szkolenie:

Dr Marta Wiśniewska

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie (pedagogika specjalna, logopedia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju).

Od 2003 roku pracuje m.in. z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej od 2005 roku, na Uniwersytecie SWPS, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z NI, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii).

Prelegentka na konferencjach medycznych (m.in. Jesień Pediatryczna – Medycyna Praktyczna, Sympozjum Neonatologiczne) i pedagogicznych.

Uczestniczka m.in. szkoleń warsztatowych prowadzonych przez T. May-Benson, J. Wilbarger, T. Stackhouse, M. Kawar, K. Kull-Sadacharam (Irlandia, Polska).

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z NI ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. Od 2005 r prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż).

CEL

Zdobycie wiedzy na temat konstruowania codziennych planów aktywności w ramach diety sensorycznej.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Teoretyczna baza dla diety sensorycznej.

2. Dieta sensoryczna – historia, cele, zastosowanie.

3. SPD – definicja, typy.

4. Profil sensoryczny – podstawa planowania diety sensorycznej.

5. Koncepcja W. Dunn – model kwadrantu sensorycznego.

6. Koncepcja G. Baranek w przypadku pacjentów z zaburzeniami modulacji.

7. Model T. Stackhouse S.T.E.P.S.I. – ocena pacjentów z zaburzeniami modulacji.

8. Ocena pacjenta w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi rozpoznaniami. Propozycje narzędzi do oceny.

9. Podstawy konstruowania diety sensorycznej dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami.

10. Plany aktywności sensorycznych w ramach diety sensorycznej.

11. Trudne zachowania – definicja, przyczyny sensoryczne, cele, zacienienie diagnostyczne.

12. Trudne zachowania z perspektywy przetwarzania bodźców sensorycznych – strategie pomocy.

13. Dysregulacja sensoryczna.

14. Alert programy – programy czujności dla pacjentów.

15. Przykłady planów aktywności sensorycznych dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami.

16. Inspiracje dla praktyki terapeutycznej.

Ramowy program szkolenia – zagadnienia wymienione w ramowych programie będą poruszane, ale ich kolejność może być inna niż podana.

Szkolenie składa się z dwóch modułów.

Moduł I – zapoznanie się z zagadnieniami dot. diety sensorycznej.

Moduł II – przygotowanie diet sensorycznych dla dwóch przypadków.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu po zaliczeniu dwóch modułów.

Szkolenie odbędzie się 29 maja 2021r., w godz. 9:00-17:00.

Rejestracja:

https://fundacjamariigrzegorzewskiej.clickmeeting.com/dieta-sensoryczna-strategie-praktyczne-rozwiazania-codzienne-plany-aktywnosci-sensorycznych/register?_ga=2.172564323.1519867430.1618819830-260752228.1585489453

 

 

Data: 
sobota, Maj 29, 2021 - Początek: 09:00, koniec: 17:00

Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety