Kwiecień 3, 2018      11:53

Jesteś tutaj

Trening słuchowy dr Guy Berarda


Trening słuchowy dr Guy Berarda
0

4232

2

Istnieje wiele treningów słuchowych jedne bardziej znane inne mniej. Stosowane w różnych celach. Terapeuci integracji sensorycznej zalecają je jako narzędzia uzupełniające tę formę terapii. Jednak treningi słuchowe są głównie zalecane przez logopedów w określonych celach związanych z ich specyfiką terapeutyczną. Tym artykułem chcemy rozpocząć cykl mający na celu przybliżyć czytelnikom główne informacje o znanych treningach słuchowych ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z integracją sensoryczną. Jako pierwszy przedstawimy Auditory Integration Training (AIT)

Auditory Integration Training (AIT) został opracowany przez dr Berarda we Francji przeszło 30 lat temu głównie dla osób nadwrażliwych słuchowo. Metoda Berarda opiera się na pracy Alfreda Tomatisa. Dr. Alfred Tomatis, znany laryngolog i wynalazca, zaadaptował elektronicznie zmodyfikowaną muzykę Mozarta, by zająć się różnymi zaburzeniami, takimi jak problemy z przetwarzaniem dźwięku, dysleksją, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami koncentracji uwagi, autyzmem, a także integracją sensoryczną. Jego następca, dr Guy Berard, znakomity specjalista od uszu, nosa i gardła (ENT)  / Ear, Nose and Throat (ENT)/, opracował nowe podejście w tym zakresie. Dr Guy Berard stwierdził, że terapia według oryginalnej procedury Tomatisa jest zbyt długotrwała i opracował własną metodę elektronicznego filtrowania dźwięków, wykorzystując do tego celu muzykę popularną. Cechą jego metody jest przypadkowość, losowość zarówno odstępów pomiędzy elektronicznymi modulacjami częstotliwości dźwiękowych, jak i czasu ich trwania.

Dr Berard uważał, że problemy z zachowaniem często pojawiają się, gdy osoba postrzega dźwięki w sposób inny niż większość z nas. Dzieje się tak wówczas gdy jednostka postrzega jedne częstotliwości dźwięku znacznie silniej, ostrzej niż inne. Dźwięki w ten sposób wydają się im zniekształcone. Prowadzi to do trudności w zrozumieniu i zachowaniu. Celem Berarda było zredukowanie tego zniekształconego słyszenia i nadwrażliwości na określone częstotliwości, aby po Auditory Integration Training (AIT) wszystkie częstotliwości były właściwie odbierane. Osoba taka byłaby w stanie odbierać w normalny sposób dźwięki otoczenia, w tym mowę. Program jest zindywidualizowany dla każdej osoby. W programie tym zmodulowany i filtrowany dźwięk odtwarzany jest ze specjalnego  urządzenia przez odpowiednie słuchawki wysokiej jakości.

Metodę Berarda wprowadzono do Stanów Zjednoczonych w późnych latach 80-tych. Początkowo stosowano ją dla dzieci ze spektrum autyzmu, dla osób nadwrażliwych słuchowo, a później również dla ludzi z depresją i tendencjami samobójczymi. Auditory Integration Training (AIT) to edukacyjny program muzyczny, którego celem jest pomoc dzieciom i dorosłym w osiągnięciu interakcji społecznych i zdolności uczenia się. Jest również stosowany u osób z ADHD, dysleksją, autyzmem, problemami z mową i językiem. Co szczególnie zainteresuje terapeutów integracji sensorycznej i logopedów to stosowanie tego treningu z bardzo dobrymi rezultatami u dzieci z nadwrażliwością słuchową. Frick i Lawton-Shirley (1994) opisali również zmiany po AIT w zakresie modulacji sensorycznej, równowagi, percepcji ruchu i co jest bardzo ciekawe również zmniejszeniu niepewności grawitacyjnej.

Do światowego rozgłosu metody Berarda przyczyniła się publikacja autobiograficznej książki A.Stehli „The Sound of Miracle”(1990), w której autorka opisuje ogromne postępy rozwojowe u swojej dotkniętej ciężkim autyzmem córki, po zaledwie 20 sesjach (po dwie sesje dziennie przez okres 10 dni).  

Trening Integracji Słuchowej prowadzi się w wyspecjalizowanych ośrodkach. Do podawania treningu słuchowego używany jest sprzęt o nazwie Audiokinetron, którego ważnym elementem, podobnie jak w metodzie Tomatisa są odpowiednie słuchawki.

Trening obejmuje 10-dniowy program, mający na celu poprawę rozumienia języka, zrozumienie słuchu i zmniejszenie wrażliwości słuchu. Każdy dzień AIT składa się z sesji trwających od 2 do 30 minut. Pacjenci noszą słuchawki i słuchają "muzyki", która brzmi, jakby została zmieszana w blenderze (co nazywa się "randomizacją"). Chodzi o to, aby "muzyka" się jakby poruszyła. Mózg uczy się poprzez ruch. Aby zrozumieć ten proces, należy wyobrazić sobie ruch w kategoriach wahań, zmian częstotliwości i głośności podawanych dźwięków. AIT wpływa na zmiany w funkcjonowaniu mózgu poprzez prezentowanie zmieniających się dźwięków. Kiedy mózg słyszy te zmieszane, nowe i niespodziewane dźwięki, musi je sortować, analizować i ponownie scalać w segmenty dźwiękowe. Ponieważ wiele struktur mózgu komunikacje się ze sobą to tworzą się w tracie treningu nowe połączenia nie tylko w obszarach percepcji słuchowej ale w wielu innych z nimi współpracujących. Intensywny przepływ informacji poprzez wiele obszarów jest tym, co mózg uważa za ruch - w sensie synaptycznym. Ta neuronalna aktywność pozwala na trwałe zmiany w procesie przetwarzania informacji słuchowych.

Szacuje się, że 20% populacji cierpi z powodu zaburzeń przetwarzania słuchowego w tym nadwrażliwości na określone dźwięki. Zaburzenia te mogą mieć wpływ na większą drażliwość, impulsywność, uczucie niepokoju, problem z rozwojem mowy, a nawet trudności w nauce  czytania. Stosowanie  programu  Audition Integration Training (AIT) skutkuje nie tylko poprawą w wymienionych zaburzeniach ale również skutkuje lepszą artykulacją i rozumieniem słuchowym.

2 Comments

Joanna (niezweryfikowany)    5 lat 2 miesiące
Dzień dobry, gdzie w Polsce można skorzystać z terapii tą metodą?
Obrazek użytkownika Redakcja
Redakcja    5 lat 1 miesiąc
Ta metoda jest popularna głównie w Stanach Zjednoczonych i po pobieżnym przejrzeniu Internetu niestety chyba w Polsce nikt tej metody nie stosuje.

Jeśli cenisz nasze artykuły i naszą działalność, prosimy wspomóż nas przelewem bezpośrednim:

Lub przekazując nam:

Popularne Artykuły


Ostatnie Tweety